Chodská 996/25
120 00 Praha-Vinohrady
tel: 602 820 713